Styrelsen och förtroendevalda 2015

 

Ordförande:  Katarina
Ström
  katarina.strom.ksm@gmail.com 070-8636676
Vice ordförande: Anders Nilsson  an-butik@tele2.se 070-595 31 94
Kassör:  Ylva
Grufman
070
7245731
Sekreterare: Elisabeth
Johanesson
 

0243-23 15 77

Ledamöter:  Maria
Bäckeryd
  
 Stig Ogeskär  stig.ogeskar@telia.com  0243- 23 11 10
 Eva Friberg   eva1friberg@gmail.com 073-0339360

 
 Margit
Leman
  

070
6160027

Suppleanter:  Helene Källström
 
 Sandra
Ogeskär
   070- 4647840
 
Förtroendevalda:
Valberedning: Lars Dicander    lars@pusselbo.se 070-7245694
Marianne Nordlöf
Revisorer: Patrik
fredin
   
Benny Leman