Styrelsen och förtroendevalda 2015

 

Ordförande:     
Kassör Ylva 
Grufman
070
7245731
Sekreteare  Elisabeth
Johanesson
070
3043171
 
Ledamöter Sofia
Stolpe
 
Eva
Friberg
  eva1friber@gmail.com
 Stig    Ogeskär  stig.ogeskar@telia.com  0243- 23 11 10
Suppleanter Sandra
Ogeskär
sandra.ogeskar@gmail.com 070
4647840

 
Anton
Björkengren
  


 

Revisorer  Patrik
Fredin
Marianne
Nordlöf
Valberedning:   Lars 
Dicander
   070
7245694
 Marianne
Nordlöf
Tina 
Frid
Anders
Pettersson