Styrelsen och förtroendevalda 2015

 

Ordförande: Maria Bäckeryd   ia800928@hotmail.com076- 0277884
Vice ordförande:Anders Nilsson an-butik@tele2.se070-595 31 94
Kassör: Patrik Fredinpatrik.fredin@byggpartner.com0243-68674
Sekreterare: Margit Leman  margit.leman@gmail.com

0243-23 15 77

Ledamöter: Peter Frisk  peterfrsk@gmail.com

 Stig Ogeskär stig.ogeskar@telia.com 0243- 23 11 10
 Eva Friberg  eva1friberg@gmail.com073-0339360
   

Suppleanter: Helene Källström

Lina Aronsson  linalovisa80@gmail.com0730 4746 70
 Sandra Ogeskär  sandra.ogeskar@telia.com070- 4647840
 

Förtroendevalda:

Valberedning:Lars Dicander   lars@pusselbo.se070-7245694
Marianne Nordlöf
Revisorer:Mia Lindvall   
Benny Leman